Miejsce zawodów zarówno teoretycznych, jak i doświadczalnych II stopnia:

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Maxa Borna 9, Wrocław.

Szczegółowe informacje o konkretnych salach, dniach i godzinach są wysyłane do zakwalifikowanych do tych etapów Olimpijczyków e-mailem.


Na zawody należy ubrać się wygodnie, strój elegancki NIE jest wymagany. Szczególnie dotyczy to zawodów doświadczalnych.