Adres pocztowy:

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. M. Borna 9

50-205 Wrocław

 

Zarząd Komitetu Okręgowego:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr

Sekretarz: dr Jacek Brona